Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

Každá svatba je trochu jiná, nicméně většina kopíruje podobnou strukturu. Pojďme se společně podívat na to, jak probíhá svatební obřad i celá svatba, krok za krokem.

Podíváme se také na to, jak si můžete obřad nenuceně prodloužit, aby nebyl moc krátký a užili jste si TEN moment o to víc. Naopak také poradíme těm, kteří si na formálnosti nepotrpí, co všechno se dá vynechat.

Tento článek se věnuje civilním svatebním obřadům. Pokud hledáte tipy, jak sestavit harmonogram svatebního dne, mrkněte sem.

Ještě před obřadem

Ženich, nevěsta, svědci a nejbližší rodina mají obvykle svůj den nabitý už od rána přípravami. Ženich, jeho rodina a svědci se na místo mohou dostavit v libovolnou dobu před obřadem (samozřejmě ale dostatečně včas). Nevěsta s tatínkem (aby nebyla viděna), mohou na místo obřadu dojet až přesně na čas.

Příjezd a vítání hostů

Hosté mají obvykle naplánovaný příjezd na smluvené místo hodinu až půlhodinu před obřadem. Hosty nejčastěji vítají družičky (nebo jiní k tomu pověření) a připínají jim svatební myrty či vývazky. Už v tuto chvíli mohou hostům nabízet svatební koláčky.

Pokud je organizován hromadný odjezd na svatbu, říká se tomu svatební kolona. Vše o pravidlech, tradici a pořadí jízdy ve svatební koloně se můžete dočíst tady.

Je vhodné mít předem domluvenou koordinátorku nebo jinou osobu, která dá hostům pokyn 5 minut před zahájením obřadu, aby se přemístili do obřadní síně (nebo jiného obřadního prostoru). Pravá strana síně je určena pro rodinu a přátele nevěsty. Levá strana potom pro rodinu a přátele ženicha. Pro příchod hlavních aktérů je zvykem utvořit špalír.

Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

Průběh svatebního obřadu

1) Zahájení

Zahájení svatebního obřadu ohlásí hudba. Poté začínají nastupovat nejdůležitější aktéři svatebního dne.

2) Nástup svatebčanů

Pořadí, ve kterém přicházejí svatebčané k oltáři/slavobráně, vypadá následovně:

 • První přichází ženich se svou maminkou. Maminka se posadí na své místo do první řady po levé straně. Žena vždy kráčí po pravici muže!
 • Druhý pár tvoří maminka nevěsty společně s otcem ženicha, kteří následně zaujímají místo v první řadě. Rodina nevěsty napravo, rodina ženicha na vlevo.
 • Jako třetí přicházejí svědci. Svědek ženicha si stoupá za něj. Svědkyně nevěsty se staví na pravou strany, kam zanedlouho přijde nevěsta.
 • Další v pořadí mohou jít družičky (a družba). Můžete mít i malé družičky nebo dítko, které přinese prstýnky.
 • Jako poslední přichází nevěsty s tatínkem. Tatínek dovede nevěstu ženichovi a jde se také posadit.
Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

3) Svatební řeč, písně a požehnání

Ženich i nevěsta stojí před „oltářem“ a nyní nastává ten nejvariabilnější prostor, který si snoubenci při plánování svatby mohou vyplnit podle svých představ.

 • Pokud mají hudebně nadané přátele, mohou jim dá prostor k tomu, aby zahráli nebo zazpívali nějaké písně.
 • Dalším bodem mohou být čtení (podobně jako na církevním obřadě). U čtení se obvykle střídá nejbližší rodina a přátelé snoubenců.
 • Prostor je zde i pro požehnání nebo projev některého z rodičů či blízkých přátel.

Nyní už na řadu přichází matrikářka, která snoubence představí oddávajícímu a předá mu slovo.

Oddávající má většinou připravenou řeč (ale ta se s ním obvykle dá dopředu konzultovat). Ještě, než ale pronese nejdůležitější otázku dne, může dát prostor snoubencům, kteří si pro sebe připravili svatební sliby, aby si je pověděli.

Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

4) Svatební sliby

Svatební sliby jsou zcela nepovinnou součástí obřadu a je jen na vás, co si vzájemně slíbíte. Například našim kamarádům, se svými sliby povedlo rozbrečet asi polovinu svatebních hostů (a to je sepisovali teprve večer před svatbou).

Klasické znění svatebních slibů (které můžeme slyšet na církevních svatbách) je následující:

Já ….. odevzdávám se tobě …..a přijímám tě za manžela(ku).
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.

Protože je to především vaše svatba, svatební sliby mohou mít opravdu libovolnou podobu. Pokud si troufáte, můžete jej odlehčit i vtipem. Kamarádka po třech romantických větách pronesla: „co Ti ale slíbit nemůžu, je, že budu zavírat víčka od šampónů“.

Pokud se bojíte, že sliby zapomenete, můžete si je napsat raději na papír.

Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

5) Zásadní otázka svatebního dne

A po slibech už přijde tak očekávaná otázka: „“Táži se vás pane ženichu (…..), zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou paní/slečnou  (…..)?”

Pokud zazní z obou stran: “ANO“ prohlásí oddávající sňatek za právoplatně uzavřený.

6) Výměna snubních prstenů

Na důkaz lásky si novomanželé vymění snubní prstýnky. Nejprve začíná s nasazováním prstýnku ženich, poté navléká prstýnek ženichovi nevěsta.

Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

7) První novomanželský polibek

Po výměně prstýnků už následuje první novomanželské políbení.

8) Podpisy

Uzavření sňatku je ještě potřeba stvrdit podpisem. Začíná ženich, následuje jej nevěsta, poté svědek ženicha a následně svědkyně nevěsty. Protože většina žen přijímá manželovo příjmení, podepisuje se nevěsta nejprve svým novým příjmením a následně i svým rodným příjmením.

Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

9) Novomanželský přípitek

Pokud chcete, můžete do programu zařadit i první novomanželský přípitek. Novomanželé si často připíjejí i s matrikářkou a oddávajícím.

Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

10) Špalír (a chvilka pro zasypání novomanželů rýží)

Po přípitku už je čas na průchod uličkou. Z těchto momentů bývají nejhezčí fotografie. Svatebčané udělají špalír a při průchodu novomanželů na něj házejí rýži, okvětní lístky nebo je zahrnou bublinkami z bublifuků (vždy je potřeba se domluvit se správcem místa, jaká alternativa zasypání novomanželů je pro dané místo vhodná).

Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

11) Gratulace

Jakmile se novomanželé dostanou ven, přichází zpravidla řada na gratulace. Můžete požádat svědka, aby hostům rozhlásil, že nyní budou gratulovat pouze hosté, kteří poté nepokračují na hostinu či večerní svatební párty. To je opět něco, co záleží na vašem přání, ale obvykle je docela příjemné gratulace rozdělit do dvou částí.

Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

12) Společné focení

Po gratulacích (ale je možné i před nimi) přichází na řadu společné focení všech přítomných s novomanželi. Ať už je to před radnicí, kostelem či svatební bránou, je hezké mít vzpomínku na to, kdo všechno s vámi přišel strávit tak významný okamžik vašeho života.

Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

13) Odjezd na hostinu

A nyní už nezbývá nic jiného než přesun nebo přejezd na hostinu. Pokud pojedete auty, podívejte se jaká má pravidla svatební kolona.

odjezd na hostinu

Co je povinnou součástí svatebního obřadu

Zákonných povinností pro uzavření manželství tolik není. Zajisté ale musíte:

 • Předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazujete právní způsobilost k uzavření manželství (rodný list, doklad o státním občanství (občanský průkaz/pas), výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství)
 • Projevit svobodný a úplný souhlas
 • Učinit tak osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře (občanský sňatek) /nebo osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti (církevní sňatek).
 • Učinit tak při slavnostním veřejném obřadu za přítomnosti 2 svědků.

Co se dá vynechat?

Vynechat se dá prakticky cokoliv, co není zákonnou povinností pro uzavření manželství (viz výše).

Nemusíte tedy mít prstýnky, svatební šaty, hudbu ani hosty. Minimalisticky se můžete vzít jen s dvěma svědky a oddávajícím. Ale možná by to byla trochu škoda, nemyslíte?

Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

Jak probíhá svatební hostina?

Průběh svatební hostiny bude opět záležet na vašem výběru. Po svatebním obřadu můžete nejbližší rodinu pozvat na svatební oběd a zbytek přátel pozvat na večerní raut. Nebo také můžete zvolit odpolední obřad, po kterém se všichni přesunete k večernímu rautu. Nebo také všechny pozvete na svatební hostinu s předem vybraným menu.

A) Servírovaná hostina s vybraným menu

Pokud máte vyhlédnutou nějakou restauraci a zároveň i menší počet hostů, možná budete zvažovat Banket – tedy hostinu s obsluhou. V takovém případě pamatujte na vegetariány a hosty s dalším dietním omezením.

Výhodou banketu je, že budete mít během večera přesně stanovená časová okna na jídlo, dezert apod. Před jídlem tak můžete pronést proslovy a přípitky a po jídle zase můžete hosty jednoduše pozvat na následující program.

Nevýhodou je, že banket může v závislosti na místě a jeho obsahu vyjít dráž než raut. Také se může stát, že ne každý bude spokojen s výběrem jídla.

B) Raut

Zařazením rautu dáváte hostům svobodu si vybrat, dát si, co chtějí a také kdy zrovna mají chuť. Také není potřeba tolik personálu. Opět bude na vás, jak se s cateringovou agenturou domluvíte nebo jestli si na obsluhu zajistíte vlastní lidi.

U rautu platí, že často vyjde cenově výhodněji než banket (opět ale záleží na jeho složení).

Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

Svatební oslavy a veselí

Poslední, ale velmi důležitou složkou svatebního dne, je zábava. Pojďme se na ni podívat blíž.

Hudba

Důležitým rozhodnutím je volba hudby. V podstatě existují 3 základní možnosti:

 • Kapela – kapela má tu (ne)výhodu, že si musíte vybrat „žánr“. Budete mít na svatbě cimbálovku, country kapelu nebo hudební duo? Další nevýhodou kapely je její cena, tato možnost vychází totiž většinou i nejdráž. Také počítejte s tím, že kapela pravděpodobně nebude hrát nonstop, ale s přestávkami. Na druhou stranu živá hudba je živá hudba a umí oslavě dodat grády.
 • DJ – svatební DJové mají v malíčku hitovky tanečních parketů a rozhodně nenechají zábavu zamrznout. Můžete si během večera chodit pro písničky na přání a jinak se o hudbu vůbec nemusíte starat. Někteří DJové také nabízejí nazvučení svatebního obřadu. Bývají levnější než kapela.
 • Playlist – pokud máte svůj oblíbený playlist a šikovného kamaráda, můžete zvolit i tuto variantu. Zároveň ale musíte počítat s tím, že pokud necháte váš hudební notebook nehlídán, časem se tu objeví někdo, kdo si rozhodně musí pustit svou oblíbenou písničku, protože bez ní to přece nebude ono. V horším případě vznikne válka u Spotify.
Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

Krájení dortu

Obvyklým bodem programu bývá rozkrajování dortu. Kromě toho, že si na něm všichni pochutnají, můžete třeba první kousek vydražit.

Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

Hod kyticí

Dalším oblíbeným bodem programu je hod kyticí, kterou nevěsta hází mezi vdavkychtivé dámy. Největší legrace je sledovat reakci přítele dotyčné, která květinu chytne. Někdy se o ni strhne pořádný boj.

Čtěte náš celý článek: Házení svatební kytice: tradice + tipy pro nevěstu i chytající

Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

Svatební hry

Na většině českých svateb nechybí nějaká ta hra. Pro vaši inspiraci jsme připravili 33 svatebních her, ze kterých si určitě vybere vaši oblíbenou, kterou můžete zařadit do večerního programu. Mezi hrami najdete i velmi oblíbený svatební kvíz, kočár nebo tombolu.

Překvapení

Pokud máte tvořivé kamarády, můžete očekávat nějaké to překvapení. Ať už to bude taneček, scénka, písnička nebo prezentace z fotek, bývají to velmi pěkné okamžiky, a proto se překvapení určitě nebojte!

Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

Volná zábava

Tanec a volná zábava. Inu, někdy není potřeba zase tolik organizovaného programu, aby se lidé bavili. Už jsme zažili i svatbu, kde kromě hodu kyticí a rozkrojení svatebního dortu nebylo nic navíc (ale zase byl v areálu bazén, petangue a další aktivity, které měly hosté k dispozici).

Tady záleží hlavně na tom, jak moc se hosté mezi sebou znají. Čím méně se znají, tím více bych se přikláněla k zařazení nějakého programu.

Pokud přemýšlíte nad programem v průběhu celého dne, doporučujeme si přečíst: Zábava na svatbu – 31 tipů na skvělý svatební program, kde určitě najdete inspiraci, co zařadit do harmonogramu.

Další svatební inspirace

Ušetři si nervy, čas i peníze při přípravě svatby:

Jak probíhá svatební obřad: Svatba krok za krokem (co zařadit?)

Svatba bez starostí – svatební balíček

 • Tipy a rady, jak na svatbě ušetřit.
 • Jak se zbytečně nestresovat a vše si užít.
 • Rady bývalých nevěst, co by udělaly jinak.
 • Jak si snadno vytvořit tiskoviny na míru.
 • Jaké hry a program na svatbu zařadit.
 • A spoustu dalšího …

Uložte si článek – jak probíhá svatební obřad na později (nikdy nevíte kdy se budou znovu hodit):

Líbil se vám článek – jak probíhá svatba? Sdílejte ho svým kamarádům: