Jak probíhá muslimská svatba? Tradice, zvyky a zajímavosti

Odpověď na otázku, jak vypadá muslimská svatba, není úplně jednoduchá. Na světě je 1,25 miliardy muslimů žijících ve 49 zemích, ve kterých je hlavním náboženstvím islám. Každá země má jiné tradice a kultury a podle toho jednotlivé svatby a svatební zvyky vypadají.

V tomto článku si představíme muslimské svatby a zvyky z různých koutů světa. Ve zkratce můžete tedy začít tím, co mají všechny muslimské svatby společné.

Jak probíhá muslimská svatba?

Muslimská svatba nejčastěji probíhá v mešitě a má tři hlavní části:

  1. Mehr – formální prohlášení o výši daru, který dá ženich nevěstě.
  2. Nikah – podpis manželské smlouvy před dvěma svědky a prohlášení „qabul“ (přijímám) 3x za sebou.
  3. Vows – recitace manželského slibu, případně oficiální řeč oddávajícího.

Tohle bylo jen krátké nastínění toho nejdůležitějšího z muslimského svatebního obřadu. Ve skutečnosti je to ale mnohem zajímavější. Pojďme se tedy podívat na to, jak vypadá taková svatba od začátku do konce.

Muslimská svatba od A do Z

Ještě jednou je důležité zdůraznit, že muslimský svět je velice různorodý a v různých zemích má náboženství různou váhu. Někde jsou mravy uvolněnější, jinde jsou zase naopak v extrémních případech dokonce porušována lidská práva – resp. práva žen (jak je známe v západním světě).

Sjednané sňatky

Ani v dnešní době nejsou výjimkou sjednané sňatky. Opět záleží hlavně na zemi, ale i prostředí a sociální „bublině“ rodiny, odkud adepti na svatbu pocházejí.

Nejlepším příkladem je Malajsie, kde jsem strávila nějaký čas jako dobrovolník a měla jsem příležitost nahlédnout do života ve velkoměstech i na venkově. Právě tam byl vidět ten propastný rozdíl. Kuala Lumpur, ale i města jako Ipoh či George Town jsou multikulturní metropole, kde se mísí kultury celého světa – je jedno, kdo s kým „randí“ a lidé se tu berou z lásky. Naopak na vesnici jsem bydlela 2 měsíce společně s dívkou, které rodiče sjednali svatbu již před léty, a rozhodně z toho nadšená nebyla.

Mnohoženství

Ačkoliv je mnohoženství ve většině muslimských zemí stále legální, je tato praxe čím dál více na ústupu. Tunis a Turecko mnohoženství již právně zakázali.

Když jsem se v Malajsii ptala kamaráda Alžířana, jaký má názor na mnohoženství, hned se mi začal smát, s tím, že mít jednu ženu je až až, že jen blázen by chtěl víc.

V Koránu také stojí, že ten, kdo by chtěl mít více manželek, musí se ke všem chovat stejně a spravedlivě. Mít více manželek je rovněž nákladné. Jinými slovy, více žen si mohou dovolit jen ti nejbohatší šejkové.

Zajímavosti ohledně oficialit

1) Muslim si může vzít ženu jiného vyznání, žena muslimka nikoliv!

Pokud si muslim bere ženu jiného vyznání, ta musí souhlasit, že jejich děti budou vychovávat podle Koránu.

2) V západním světe je svatba v mešitě neplatná

Ať už se podíváme na britské nebo české zákony, svatba v mešitě v Británii ani v ČR není legitimní. Snoubenci sice mohou mít obřad v mešitě, ale následně jejich kroky musí mířit na úřad, kde před svědky podepíší oficiální protokol o uzavření manželství. Až poté je jejich manželství platné.

Jak probíhá muslimská svatba? Tradice, zvyky a zajímavosti

Jak probíhá obřad muslimské svatby?

Na muslimský sňatek se pohlíží z náboženského hlediska jako na smlouvu mezi manželi a Aláhem. K uzavření sňatku stačí podpis manželské smlouvy. Svatba se může, ale nemusí konat v mešitě.

Samotný obřad je krátký a trvá většinou kolem 20 minut.

Rozdělení mužů a žen při obřadu

Na velmi tradičních svatbách můžete očekávat rozdělení můžu a žen během obřadu ale i následně během oslav. Jednoduše muži i ženy budou oslavovat svatbu v oddělených místnostech. Pokud tomu tak bude, záleží na části světa i na tom, jak jsou rodiny snoubenců konzervativní.

1) První část – Meher

Manželská smlouva obsahuje Meher – formální prohlášení určující peněžní částku, kterou dá ženich nevěstě. Meher má dvě části: dar splatný před uzavřením manželství a dar, který se ženich zavazuje nevěstě dát v průběhu jejich manželství. Nemusí se jednat pouze o peněžní částku, může jít o pozemky, šperky nebo dokonce vzdělání.

Tyto dary náleží nevěstě a ta s nimi může naložit dle svojí vůle. Tyto dary jsou považovány za pojistku nevěstiny svobody v manželství, ale i v případě, kdyby došlo k rozvodu. V některých částech světa je v dnešní době tato část pouze formalitou a ženich používá jako první část Mehru např. zásnubní prsten.

2) Druhá část – Nikah

Manželská smlouva se podepisuje během obřadu Nikah. Ženich (nebo jeho zástupce) žádá nevěstu (nebo její zástupce) o ruku a přednese, co za dary jí dává a zavazuje se dát. Ženich i nevěsta si své ano řeknou zopakováním slova „quabul“ 3x po sobě (v překladu to znamená „příjmám“). K tomuto aktu je rovněž nutná přítomnost dvou svědků (oba muži!). Následně ženich, nevěsta i oba svědci podepisují manželskou smlouvu.

3) Třetí část – Recitace slibu a požehnání

K obřadu může být přidáno čtení z Koránu nebo recitace slibů novomanželi. Většina současných novomanželů si spíše vybírá čtení o významu manželství a jejich zodpovědnosti k sobě navzájem a k Aláhovi.

4) Čtvrtá část – Savaqah

Poslední částí ceremoniálu je část Savaqah, kdy je nevěsta zahrnuta mincemi. Resp. podobně jako se v západním světě na nevěstu hází rýže, tady se hází mince

Jak probíhá muslimská svatba? Tradice, zvyky a zajímavosti

Tradice arabské svatební hostiny

1) Zaffe

Zaffe je slavnostní příchod novomanželů na slavnostní hostinu. Typicky probíhá tak, že otec přivede nevěstu ženichovi. Zaffe bývá doprovázeno bubny a tradiční hudbou. Novomanželé si také při této příležitosti přendají prsteny z pravé ruky na levou.

2) Dabke

Na arabských svatbách se zřídkakdy sedí. Dabke je tradiční tanec, který nejčastěji předvedou kromě hostů i profesionální tanečníci. Například na takové egyptské svatbě nebudou chybět ani břišní tanečnice.

3) Rozkrajování dortu

Tak jako na svatbách napříč celou zeměkoulí, i v arabském světě novomanželé rozkrajují svatební dort. Dort je zpravidla víceúrovňový a krájení probíhá za pomoci meče, který novomanželům daruje ženichova rodina.

4) Slavnostní jízda Bartmer Al-aroos

Novomanželé na cestě k jejich domu z hostiny doprovází celá kolona osvětlených a nazdobených vozidel, které hrají hlasitou hudbu a troubí.

Jak probíhá muslimská svatba? Tradice, zvyky a zajímavosti
Muslimská svatba v Malajsii

Další muslimské svatby napříč světem

Pojďme se podívat, co za další tradice (mimo již zmíněného obřadu) se dodržuje na svatbách v dalších zemích.

Muslimské svatby v Indii a okolních zemích (Pákistán, Bangladéš, Srí Lanka)

V těchto končinách planety bývají svatby opravdu dlouhé a velkolepé. Většinou probíhají 3 dny! Pro každou příležitost budou hosté potřebovat i 3 různé outfity. Ženy si tradičně zdobí ruce henou (viz. foto níže), přičemž nevěsta do obrázku schová iniciály svého nastávajícího. Ženich na svatbu přijíždí na bílém bohatě nazdobené koni, kterého doprovází rodina a přátelé tančící na Bollywoodskou hudbu. Některé modernější nebo bohatší páry postupně nahrazují koně nazdobeným autem.

Dalším zvykem je Joota Chupai, který mají v oblibě děti, které se snaží ženichovi ukrást a schovat boty. Ženich si boty musí zpátky vykoupit. Několik dnů dlouhá svatba vrcholí událostí Valima – oslavou, kterou tentokrát hostí rodina ženicha. Naproti tomu Shaadi je oslava, kterou pořádá rodina nevěsty.

Muslimské svatby v JV Asii (Malajsie, Indonésie, Singapur)

Ještě před svatbou se koná rodinná zásnubní oslava, kdy matka ženicha (případně jeho sestra) předá jeho budoucí nevěstě zásnubní prsten. Tři dny před svatbou si nevěsta s družičkami zdobí ruce henou – tento zvyk má kořeny v budhismu a hinduismu a měl nevěstu ochraňovat před zlými duchy. Některé nevěsty tento zvyk nedodržují, jiné ho mají jako součást holčičí „rozlučky se svobodou“.

Svatební obřad se může konat buď v mešitě nebo domě nevěsty. Zde se zvyky liší oblast od oblasti, ale ženich musí často překonat nějaké úkoly, aby se dostal k nevěstě. Po obřadu je připravena hostina/párty pro vzdálenější rodinu, příbuzné i přátele. Pro nevěstu a ženicha je připraven „trůn“, na který během těchto oslav usedají.

Jak probíhá muslimská svatba? Tradice, zvyky a zajímavosti
Ženy si tradičně zdobí ruce henou.

Jak se obléci na muslimskou svatbu, pokud jste pozváni?

Pokud jste pozváni na muslimskou svatbu, měli byste se obléct slavnostně, ale tak, abyste měli zahalené ruce i nohy. Pokud se obřad bude konat v mešitě, očekávejte, že si budete muset vyzout boty.

Na co si dát jako host pozor?

Obzvláště na arabské muslimské svatbě nikdy nepodávejte ruce, netancujte nebo neiniciujte fyzický kontakt s osobou opačného pohlaví, abyste nezpůsobili kulturní faux-paux. Pokud takový kontakt iniciuje právě druhá osoba, pak je všechno v pořádku.

Jaké jsou další svatební tradice?

Chcete se seznámit s dalšími zvyky, které se vážou kolem svateb? Přečtěte si článek: 101 nejzajímavějších svatebních pověr a rčení

Ušetři si nervy, čas i peníze při přípravě svatby:

Svatba od A do Z

Než řekneš ANO: 21 kroků k dokonalé svatbě

  • Rady bývalých nevěst, co by udělaly jinak.
  • Jak se zbytečně nestresovat a vše si užít.
  • Tipy a rady, jak na svatbě ušetřit.
  • Jak si snadno vytvořit tiskoviny na míru.
  • Jaké hry a program na svatbu zařadit.
  • A spoustu dalšího …

Uložte si článek na později:

Jak probíhá obřad muslimské svatby?

Tradice arabské svatební hostiny

Další muslimské svatby napříč světem

Na co si dát jako host pozor?

Líbí se vám článek – jak probíhá muslimská svatba? Nasdílejte ho svým kamarádům!

5/5 - (1 hlasů)