Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

Svatba by měla být jednou z nejhezčích událostí, kterou zažijete. Než se ale dostanete k oltáři, čeká vás spoustu plánování a otázek, včetně té, koho pozvat na svatbu.

Sestavit seznam svatebních hostů může být často výzvou. Nejen, že musíte brát v úvahu rozpočet, kapacitu místa, ale i rodinné a přátelské vztahy. 

V tomto článku, jsme pro Vás nachystali 21 pravidel, které vám pomohou vytvořit ideální seznam hostů. Podíváme se na tradiční i moderní pohledy na etiketu.

Klíčové faktory pro výběr svatebních hostů

Při rozhodování o tom, koho pozvat, je třeba zvážit především:

 • Rodinné vazby
 • Rozpočet 
 • Velikost svatby a kapacita místa 
 • Dětské hosty a partnery hostů
 • Osobní preference. 
Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

Pravidla pro tvorbu seznamu svatebních hostů

Pojďme se podívat, jak při tvorbě seznamu hostů postupovat:

1. Stanovte si rozpočet a přibližný počet hostů

Nejdůležitějším krokem při plánování svatby je stanovení jasného rozpočtu (případně alespoň jeho odhadu). Podle rozpočtu pak můžete začít hledat svatební místo. 

Důležitá je i představa o velikosti vaší svatby. Podle těchto dvou kritérií se můžete pustit do hledání svatebního místa. Každé svatební místo má i svou maximální kapacitu, ta vám jasně zastropuje počet účastníků na svatbě. 

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

2. Upřednostněte nejbližší rodinu a blízké přátele

Při sestavování seznamu hostů nezapomeňte upřednostnit nejbližší členy rodiny a vaše blízké přátele.

Pozvěte své rodiče, sourozence, prarodiče a dlouholeté přátele. Zkrátka ty, kteří jsou vašem životě důležití, které máte rádi a kteří mají rádi vás. 

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

3. Rozhodněte se, zda budete zvát i doprovod

Zvyklostí je podle etikety pozvat i doprovod. A to především, pokud se jedná o manžele, snoubence nebo dlouholetý pár. Jenže to neplatí vždy. Podle expertky na destinační svatby Kimiko HosakiNemusíte zvát na svatbu doprovod zejména těch hostů, kteří se svým partnerem chodí méně než rok.

Jak to ale u tradic bývá, nic se nemusí dodržovat, protože to tak vždy bývalo. Zejména v případech, kdy potřebujete snížit počet hostů kvůli prostorovým omezením, partnery hostů, které neznáte, na svatbu zvát nemusíte. Je to však s hosty vhodné zdvořile probrat, abyste se ujistili, že všichni chápou vaše rozhodnutí i praktické ohledy.

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

4. Svatba s dětmi nebo bez nich?

Při rozhodování, zda pozvat děti na svatbu, byste měli zvážit především své vlastní přání a případně zohlednit požadavky místa konání. Někdy je to těžké, protože byste pozvánkou bez dětí vyřadili mnoho hostů ze seznamu a to zejména pokud mají opravdu malé děti, které se kojí. 

My sami jsme děti na svatbě nechtěli, protože jsme se báli, aby nerušili obřad. Nicméně na 100 hostů se stejně našlo právě oněch 13 mimin, které byli ve věku, kdy se nedají odložit. Naše přání nechat starší děti doma hosté respektovali. 

Pokud se naopak děti pozvat rozhodnete, podívejte se, jaké má svatební místo zázemí. Je tam hřiště? Bude kam dát kočárky? Kolik hostů bude s dětmi a jak staré děti mají? Pamatujte, že i za děti se platí a je to tedy nákladová položka navíc do vašeho svatebního rozpočtu

Pokud chcete zvát hodně dětí a chcete, aby se rodiče bavili, můžete si pozvat třeba animátorku. 

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

5. Vytvořte záložní seznam hostů (pro zvaní v druhém kole)

Pokud máte mnoho přátel a skupin, se kterými se vídáte, udělejte si takový seznam pod čarou. Tedy seznam hostů, které byste taky na svatbě třeba rádi viděli, ale už není kapacita. Protože se pravděpodobně stane, že ne všichni pozvaní v prvním kole budou moci přijít. Potom je tedy ideální příležitost pozvat na svatbu hosty ze záložního seznamu. 

Nám to vyšlo časově tak, že jsme hosty zvali cca 10 měsíců dopředu. Následující kolo zvaní probíhalo cca. 2 měsíce před svatbou, kdy nám hosté začali potvrzovat své (ne)účasti. A tím, se dostáváme k následujícímu bodu. 

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

6. Počítejte s tím, že se někteří hosté nebudou moci zúčastnit

Při plánování svatby počítejte s tím, že ne všichni pozvaní hosté se budou moci zúčastnit (kolize termínů svateb, dovolená, a jiné závazky). Požádejte tedy všechny, aby vám do určitého data odpověděli (můžete si vytvořit např. odpovědní online formulář). Podle odmítnutých účastí následně pak můžete zvát další hosty z vašeho záložního seznamu.

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

7. Na slavnostní hostinu (oběd) můžete pozvat jen rodinu

Není nevšedním jevem, že oběd po obřadě dělají novomanželé jen pro nejbližší rodinu. Sami jsme takových svateb navštívili více. Kamarádi pak tradičně bývají zvání na večerní párty. 

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

8. Známé a vzdálené přátele lze pozvat jen na obřad

Pokud máte obřad na úřadě nebo v kostele ve větším městě, možná se rádi přijdou podívat i vzdálení přátelé a známí. Tuto možnost proto také můžete nabídnout. 

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

9. Vyhněte se otevřené diskusi o seznamu hostů

Pokud jde o plánování svatby, může být seznam hostů citlivým tématem. Abyste se vyhnuli se zbytečným konfliktům, je vhodné zdržet se veřejné diskuze o tom kdo je pozvaný a kdo ne. Nechcete přece zbytečně vyvolávat srovnávání mezi přáteli nebo známými.

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

10. Nedělejte si starosti s tím, aby každá rodina dostala stejný počet pozvánek

Pokud jde o etiketu snoubenci by měly dát na první místo vztahy a nikoli se snažit o rovný počet pozvánek mezi oběma rodinami nebo přáteli každého ze snoubenců. Asi se jen těžko stane, že budete mít oba stejné počty kamarádů nebo příbuzných. 

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

11. Pozvánky posílejte včas

Pozvánky rozesílejte co nejdříve to je možné, ať si mají Ti, které tam chcete nejvíce, možnost udělat čas a zarezervovat termín. Odpovědi od hostů chtějte alespoň šest až osm týdnů před termínem svatby. Důležité je vědět, do kdy musíte konečný počet hostů nahlásit svatebnímu místu a cateringu. 

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

12. Na pozvánky napište jména pozvaných

Aby nedošlo ke zmatkům, kdo je tedy vlastně pozvaný, napište na obálku s pozvánkou jméno dotyčného. Pokud zvete pár, napište např. Jana a Tomáš. V případě, že je zvete i s dětmi, napište na obálku Jana a Tomáš s rodinou (s dětmi), takto budete mít při zvaní jasno. 

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

13. Nezapomeňte pozvat své přátele z dětství

Pokud takové přátele máte a chcete je pozvat, určitě na ně nezapomeňte. I pokud jste se již dlouho neviděli, ale jsou pro vás důležití, tak svatba je okamžik, kdy vaše přátelství můžete opět trochu oživit. 

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

Otázky, které si položit, když nevíte

 • Kolikrát jsme se za posledních 5 let viděli?
 • Půjdu s tím člověkem s radostí na pivo/do kavárny?
 • Podporuje mě tenhle člověk v mých činech a názorech?
 • Přeje mi, co dělám, čemu se věnuji?
 • Budu mít upřímnou radost z jeho přítomnosti?

Časté chyby při sestavování seznamu svatebních hostů 

Jaké jsou nejčastější chyby při sestavování seznamu svatebních hostů a čemu se vyvarovat?

1. Nezvěte někoho jen z povinnosti nebo pocitu, že by se to mělo

Na svatbu pozvěte v prvé řadě rodinu, blízké přátele, a lidi kteří jsou pro vás důležití. Zkrátka ty, které máte rádi, které rádi uvidíte a kteří mají rádi vás. Rozhodně si nenechte diktovat, koho pozvat, ať už pocitem viny nebo společenským tlakem. 

Pokud jste se s nějakou osobou přestali vídat, nebo ji chcete zvát jen ze sentimentu, nedělejte to. Při rozhodování důvěřujte svému pocitu. Pokud tam máte náznak špatného pocitu, tak toho člověka nezvěte. 

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

2. Nezvěte bývalé partnery

Tady záleží na kontextu a konkrétní situaci. Pokud jste dobrými kamarády i po rozchodu, může být takové pozvání přijatelné. Pokud ale nemáte tyto přátelské vazby, expartnery jednoduše nezvěte. 

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

3. Nedovolte rodičům, aby přidávali hosty, které neznáte

Je to vaše svatba, ne svatba vašich rodičů. Své hosty byste si měli vybrat sami. Pokud rodiče navrhnou pozvat hosty, které neznáte, komunikujte otevřeně a asertivně, abyste si udrželi kontrolu, a jemně, ale pevně stanovte hranice.

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

4. Nezvěte příliš mnoho spolupracovníků

Nemusíte zvát všechny z práce. Zvažte pozvání pouze těch, se kterými se stýkáte mimo kancelář nebo se kterými máte blízký vztah.

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

5. Nezvěte lidi jen proto, že očekávate dary

Hosty byste měli zvát z lásky nikoliv s vypočítavosti. Dary by nikdy neměly být chápány jako transakce spojená s pozváním. I když jsou svatební dary normální součástí dne, raději je neočekávejte a nechte se spíše příjemně překvapit. 

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

6. Nezvěte někoho jen proto, že vás pozval na svou svatbu

Pozvání na svatbu by mělo být založeno na skutečných vztazích, nikoliv pouze na reciprocitě. Dejte přednost smysluplným vztahům před povinnými gesty. Pokud jste u někoho byli na svatbě před 5 lety a od té doby jste se neviděli, nemusíte takové pozvání oplácet. Opět jsou tu důležité vztahy a vazby mezi vámi. 

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

7. Nevylučujte blízké rodinné příslušníky bez jasných důvodů

Při plánování svatby berte v úvahu očekávání blízkých členů rodiny. Omezení rozpočtu nebo místa konání mohou vyloučit širší rodinu, ale vyloučení nejbližší rodiny by mělo být vždy vysvětleno a osobně prodiskutováno. K řešení konfliktů nebo napjatých vztahů je vždy nutný dialog. 

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

8. Nezvěte lidi, se kterými jste už léta nebyli v kontaktu

Při zvaní svatebních hostů upřednostněte vztahy, které udržujete. Rozhodně to neberte jako pevné pravidlo, opět je důležité se řídit hlavně pocitem. Někoho totiž léta nemusíte vidět (protože třeba bydlí daleko), ale vždycky vám s ním bude hezky. Tak takové lidi rozhodně pozvat můžete. 

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

9. Nevynechávejte bezdůvodně některého člena společenské skupiny

Důležitým pravidlem etikety je nevynechat člena sociální skupiny bez pádného důvodu. Pokud jste členem nějaké party či uskupení lidí, které se pravidelně vídá a máte tam třeba jednoho člověka, ke kterému máte vlažný vztah, ale skupina ho má rada, bylo by nevhodné ho na svatbu nezvat.

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

Jak řešit komplikované situace?

1. Komuniace s nepozvanými 

Pokud se někdo zeptá proč není zvaný, odpovídejte taktně a laskavě. Vysvětlete skutečné důvody (např. rozpočet/prostor), které stojí za vaším rozhodnutím, a zdůrazněte, že jsou praktické, nikoli osobní. 

2. Prosby hostů o doprovod

Takových žádostí snad mnoho mít nebude, zvlášť pokud už při pozvání vysvětlíte, že máte omezenou kapacitu a proto nebylo možné pozvat hosta i s doprovodem. Můžete si s hostem domluvit např. To, že pokud vám někdo odřekne, pro doprovod mu místo najdete. 

3. Řešení potenciálních konfliktů mezi hosty

Pokud víte, že tetička Jiřinka nesnáší strýce Mílu, můžete napětí předejít tvorbou promyšleného zásadní zasedacího pořádku. Zkuste lidi posadit tak, ať u sebe mají ty, které mají rádi a se kterými si mají co povědět. 

4. Hosté nedodali potvrzení účasti

Nejjednodušším řešením je v tomto případě danému člověku napsat nebo zavolat, protože pravděpodobně jen zapomněl, že má účast potvrdit, resp. už se o účasti rozhodl, jen vám zapomněl rozhodnutí sdělit. 

Zvaní hostů u atypických druhů svateb

Různé typy svateb mohou vyžadovat různá pravidla etikety týkající se seznamu hostů:

Destinační svatba (svatba v zahraničí)

Destinační svatby mají obvykle méně hostů než tradiční svatby, a to zejména kvůli cestovním nákladům. Méně hostů dokáže vytvořit intimní atmosféru a destinační svatby mají rozhodně neodmyslitelné kouzlo. Často se jedná o svatbu na pláži.

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

Intimní svatba

V dobách našich rodičů takové byly všechny. Sešla se rodina a jen nejbližší kamarádi, kteří šli často za svědky. Intimní svatby nabízejí párům možnost vytvořit atmosféru vřelosti a intimity s blízkou rodinou a přáteli. Zváni jsou tedy jen ti nejbližší.

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

Druhé a další svatby

Pro páry, které už svazek uzavřely, může být jejich druhá svatba menší, intimnější záležitostí s nejbližšími lidmi. Vybráni jsou často jen nejlepší přátelé, nebo ti, kteří byli v životě páru důležití. 

Svatba jen se svědky

I pro takovou svatbu se mohou snoubenci rozhodnout. Zkuste ale myslet na rodiče. Nebylo by jim líto, kdyby u toho nebyly? Zkuste zvážit pozvání alespoň jich. 

Závěr

Vytvoření seznamu svatebních hostů při zachování etikety může být náročné, ale při pečlivém plánování se dá zvládnout. 

Závěrem chceme ještě jednou zdůraznit: Nezapomeňte, že je to váš den, a vy máte poslední slovo ohledně toho, říci koho pozvat chcete a koho ne. 

Další svatební inspirace

Ušetři si nervy, čas i peníze při přípravě svatby:

Koho (ne)pozvat na svatbu? 21 pravidel pro seznam hostů

Svatba bez starostí – svatební balíček

 • Tipy a rady, jak na svatbě ušetřit.
 • Jak se zbytečně nestresovat a vše si užít.
 • Rady bývalých nevěst, co by udělaly jinak.
 • Jak si snadno vytvořit tiskoviny na míru.
 • Jaké hry a program na svatbu zařadit.
 • A spoustu dalšího …

Uložte si článek – koho pozvat na svatbu na později a svým kamarádům:

koho pozvat na svatbu

Líbí se vám článek – koho pozvat na svatbu? Nasdílejte je svým kamarádům!