Svatba v kostele od A do Z: Průběh, podmínky, cena, dokumenty

Kostel je pro mnohé dokonale romantické místo, kde si říci svoje ANO. Svatba v kostele však má svůj řád, pravidla a náležitosti, které je zapotřebí splnit.

V tomto článku vás provedeme krok za krokem vším, co je potřeba pro svatbu v kostele zařídit. Podíváme se i na to, jaké jsou alternativy pro nevěřící, které jednoduše láká architektura kostelů.

Podmínky pro svatbu v kostele

Jaké podmínky musíte splnit, abyste mohli být oddáni v katolickém kostele?

 1. Alespoň jeden ze snoubenců musí být křtěný katolík. V případě, že je pokřtěný jen jeden z páru, je nutné zažádat církev o výjimku, tzv. dispens, který povoluje uzavření manželství s nekatolíkem).
 2. Musí se jednat o první manželství obou snoubenců (případně mohou být vdova/vdovec). V drtivé většině případů tak můžete mít svatbu v kostele pouze jednou za život. Církevní manželství uzavřené v katolickém kostele nemůže být rozvedeno*: „co bůh spojil, člověk nerozlučuj“. Existuje však možnost civilního rozvodu (tedy v očích české legislativy je samozřejmě rozvod možný).
 3. Snoubenci musí absolvoval přípravu na manželství. Ta zahrnuje několik sezení či seminářů s farářem. Může se jednat o individuální přípravu nebo přípravu společně s několika dalšími páry. Obsahem takového kurzu bývá především diskuze o společném budoucím soužití, hodnotách a představách snoubenců o společném životě. Jak mohou vypadat některé otázky z přípravy na manželství si můžete přečíst zde – předmanželský test.
 4. Slib vychovávat budoucí potomky v křesťanské víře. Během obřadu se farář ptá snoubenců na 3 otázky, na které musí odpovědět ano, ta poslední zní: Přijmete děti od Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona?

*Pokud rozvedený člověk (který měl církevní svatbu) chtěl vstoupit znovu do církevního manželství, má možnost zažádat u církevního soudu o zneplatnění manželství. K tomu ale musí mít vážné důvody a platné důkazy. Průměrná délka takového procesu jsou cca. 2 roky. Další možností je požádat papeže o dispens.

Je důležité zmínit, že církevní obřad je právně roven tomu občanskému. 

Svatba v kostele od A do Z: Průběh, podmínky, cena, dokumenty

Jak probíhá svatba v kostele?

Svatba v kostele trvá okolo 45 minut, pokud je zkrácena o mši. V případě, že si snoubenci přejí svatbu se mší v její plné délce, trvá potom svatba v kostele okolo 1,5 hodiny. A jaký je tedy její průběh?

1) Přivítání před kostelem

Svatba většinou začíná tím, že farář přivítá snoubence a hosty před kostelem. Svědci a družičky hostům rozdávají svatební koláčky a zdobí jejich kopy myrtami či svatebními vývazky. Zejména na Moravě dostanete na přivítání třeba i panáka slivovice.

Možná je i varianta, kdy nevěsta s tatínkem přijíždí až jako poslední a všichni je vidí poprvé až při příchodu k oltáři.

2) Slavnostní nástup s hudbou

Do kostela vejdou nejdříve svatební hosté. Poté následuje slavnostní příchod kněze a ministrantů, kterého následují ženich s maminkou. Dalším párem bývá maminka nevěsty s tatínkem ženicha. Jako čtvrtý pár přicházejí svědci. Poté je mohou následovat družičky. Jako poslední přichází nevěsta s tatínkem.  

3) Čtení z Písma svatého

Snoubenci si ještě před obřadem vybírají, jaká část z Písma je jim blízká a která se tedy bude při obřadu číst. Kněz má mimo jiné proslov ke snoubencům a do této části se také mohou zařadit různé písně.

4) Udělení svátosti manželství

Nyní snoubence čekají 3 otázky na které musí odpovědět kladně.

 • „Rozhodli jste se uzavřít manželství před Bohem. Ptám se vás před církví a před Bohem: Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?
 • „Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás před církví a před Bohem: Zavazujete se k tomu opravdu na celý život?“
 • „Chcete založit rodinu. Ptám se vás před církví a před Bohem: Přijmete děti od Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona?“

5) Manželský slib

Ještě, než si snoubenci řeknou manželský slib, vezmou se za ruce a kněz jim je omotá štolou. Nyní přichází na řadu složení manželského slibu, který má nejčastěji tyto 2 podoby:

Já, (jméno) odevzdávám se Tobě, (jméno snoubence/snoubenky) a přijímám tě za manželku/manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh.“

Případně alternativní varianta manželského slibu:

„Já, (doplňte své jméno) odevzdávám se tobě, (uveďte jméno partnerky/partnera) a přijímám tě za manželku/manžela. Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt nerozdělí.“

6) Výměna prstýnků a polibek

Po vzájemném slibu snoubenců požehná kněz prstenům. Snoubenci si při navlékání prstenů mohou říci větu: „Přijmi tento prsten a znamení mé věrnosti a lásky.“ Vše kněz zakončí slovy: „Co bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ Nechybí samozřejmě ani první novomanželské políbení.

7) Svaté příjímání a přímluvy (pokud jde o svatbu se mší)

Následuje modlitba za manžele. Poté následuje příjímání. Manželé, svědci a příbuzní mohou přijímat pod obojím způsobem – tedy tělo i krev Kristovu (víno i chléb).

8) Závěrečné požehnání a ohlášky

Ještě před závěrečným požehnáním se hostům řeknou organizační věci k dalšímu programu svatby (ohlášky).

9) Podpisy

Následuje podepsání protokolu o uzavření manželství. Od tohoto okamžiku jsou nevěsta s ženichem oficiálně manželé i před zákonem.

10) Špalír a slavnostní odchod z kostela

A nyní už následuje slavnostní pochod novomanželů z kostela. Před kostelem nejčastěji probíhá společné focení, gratulace a případně tu na novomanžele čekají nějaké ty záludné úkoly od svatebčanů.

Svatba v kostele od A do Z: Průběh, podmínky, cena, dokumenty

Potřebné dokumenty pro uzavření církevního sňatku

Prvním krokem při plánování církevní svatby je kontaktování Vašeho faráře, se kterým si domluvíte termín svatby. Obvyklá je svatba v domovské farnosti jednoho ze snoubenců. Pokud se chcete brát jinde, budete potřebovat tzv. propuštění z farnosti (svolení faráře, že se může svatba konat jinde). Dále budete potřebovat následující dokumenty:

Doklady pro církevní matriku

 • Potvrzení o křtu snoubenců – výpis nesmí být starší než 3 měsíce (vydává farní úřad v místě křtu). Případně dispens, pokud je jeden ze snoubenců nepokřtěný.
 • Potvrzení o absolvování přípravy na manželství
 • Kopie rodných listů
 • Kopie občanských průkazů (není nutné úřední ověření)
 • Údaje o svědcích (jméno a příjmení, bydliště a rodné číslo)
 • Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (ne starší jak 6 měsíců)
 • Zápis žádosti o církevní sňatek
 • V případě ovdovělých i kopie úmrtního listu manžela/manželky

Doklady pro matriku v úředním obvodu

 • Občanské průkazy snoubenců
 • Rodné listy snoubenců
 • Vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • Vdova/vdovec musí předložit kopii úmrtního listu manžela/manželky
 • V případě, že má někdo ze snoubenců dítě/děti, tak i jejich rodné listy
Svatba v kostele od A do Z: Průběh, podmínky, cena, dokumenty

Cena za svatbu v kostele

Tradiční církevní svatba v katolickém kostele není nijak zpoplatněna. Je však nepsaným zvykem věnovat finanční dar farnosti. Většinou jde o příspěvek ve výši okolo 1000 – 2000 Kč.

Cena za svatbu v odsvěcené kapli nebo kostele se pak blíží komerčním pronájmům podobných prostor. Většinou se ceny pohybují od 5 000 do 20 000 Kč za pronájem.

Civilní svatba v kostele (pro nevěřící)

Nejste-li věřící, a přesto byste si své ANO chtěli říct v kostele? Máte na výběr ze 2 variant:

 • První z nich je svatba v odsvěceném kostele nebo hradní kapli (jejich seznam uvádíme dále). Jedná se o klasický civilní obřad v prostorách pronajaté kaple/kostela.
 • Druhou možností je evangelický církevní obřad. Evangelická církev je velmi tolerantní a umožňuje uzavření sňatku v evangelickém kostele i nepokřtěným či lidem jiného vyznání. Více se dozvíte zde.

Seznam odsvěcených kostelů a kaplí vhodných pro svatbu:

Praha a střední Čechy

Morava

Slezsko

Jižní Čechy

Severní Čechy

Východní Čechy

Vysočina

Západní Čechy

Co si obléci na svatbu do kostela jako host?

Do kostela se hodí tradiční společenské oblečení. Dámy by měly vynechat velké výstřihy a příliš krátké sukně. Vhodné je mít i zakrytá ramena. Pokud máte šaty na ramínka, jednoduše to vyřešíte slušivým svetříkem nebo větším šátkem, který můžete po obřadu v kostele sundat.

Další svatební inspirace

Ušetři si nervy, čas i peníze při přípravě svatby:

Svatba od A do Z

Než řekneš ANO: 21 kroků k dokonalé svatbě

 • Rady bývalých nevěst, co by udělaly jinak.
 • Jak se zbytečně nestresovat a vše si užít.
 • Tipy a rady, jak na svatbě ušetřit.
 • Jak si snadno vytvořit tiskoviny na míru.
 • Jaké hry a program na svatbu zařadit.
 • A spoustu dalšího …

Uložte si článek – jak probíhá svatba v kostele na později (nikdy nevíte kdy se budou znovu hodit):

svatba v kostele

Podmínky pro svatbu v kostele

Jak probíhá svatba v kostele?

Líbil se vám článek – svatba v kostele? Sdílejte ho svým kamarádům:

5/5 - (1 hlasů)