Předmanželská smlouva a její výhody a nevýhody. Vyplatí se?

Určitě jste už něco o předmanželské smlouvě slyšeli. Realita je však úplně jinde, než jak ji vykreslují americké filmy. V tomto článku se podíváme, proč a pro koho je dobré smlouvu uzavřít i jak vás může ochránit před případnými dluhy.

Jaké má předmanželská smlouva výhody a koho chrání? Vyplatí se uzavřít?

Co je předmanželská smlouva a co upravuje?

Předmanželská smlouva je smlouva, která upravuje budoucí majetkový režim snoubenců. Pokud by smlouvu snoubenci neuzavřeli, vstupují po svatbě do režimu „společného jmění manželů“ (SJM). A právě SJM se může smlouvou zúžit, rozšířit nebo úplně vynechat.

Co je společné jmění manželů?

Společné mění manželů je majetkový režim, který vzniká uzavřením manželství. Znamená to, že majetek, který si manželé pořídí během manželství, náleží oběma. Nezáleží tedy na tom, kdo věc koupil nebo kdo do ní investoval více prostředků. Do SJM patří i výplata ze zaměstnání nebo příjem z podnikání.

Do společného jmění manželů spadají i dluhy (které vznikly po dobu trvání manželství). Výjimkou jsou dluhy, které by udělal jeden z manželů bez souhlasu toho druhého.

Do společného jmění manželů nespadá:

  • Majetek, který byl získán dědictvím nebo darem
  • Majetek, který partneři získali ještě před svatbou
  • Majetek osobní potřeby jednoho z manželů

Jde upravit společné jmění manželů i po svatbě?

Společné jmění manželů můžete upravit i po svatbě – manželskou smlouvou.

Předmanželská smlouva a její výhody a nevýhody. Vyplatí se?

Předmanželská smlouva jako ochrana před dluhy

Jedním z častých důvodů, proč lidé v dnešní době uzavírají předmanželské smlouvy je ochrana partnera před dluhy. Pokud např. jeden z manželů podniká, může předmanželská smlouva výrazně eliminovat dopady případného krachu firmy na celou rodinu.

Uveďme si příklad: Pokud manželé sepíší předmanželskou smlouvu, ve které se dohodnou na režimu oddělených jmění a jeden z manželů se zadluží, vymáhat se budou tyto dluhy jen po něm. Pokud by došlo na exekuci, bude zabaven jen jeho majetek. (Pokud by byli manželé spoluvlastníci nemovitosti, předmětem exekuce by byla jen její polovina).

Předmanželská smlouva a její výhody a nevýhody. Vyplatí se?

Co si lze v předmanželské smlouvě domluvit?

Jak jsme již řekli, předmanželská smlouva umožňuje manželů modifikovat vzájemné majetkové vztahy. Ty lze upravit takto:

Režim oddělených jmění

Režim oddělených jmění je nejčastějším předmětem uzavíraných manželských smluv. Jde tedy o to, že po svatbě společné jmění manželů nevzniká a majetkové poměry zůstávají stejné jako před svatbou. Výjimkou je vybavení pro normální chod domácnosti. S nímž si ten, který jej pořídil nemůže dělat, co se mu zlíbí.

Důležité je zmínit, že i když si manželé zvolí režim oddělených jmění, nic jim nebrání nabývat majetek do podílového spoluvlastnictví.

Rozšíření společného jmění manželů

Při rozšíření společného jmění manželů do něj lze zařadit majetek, ale i závazky, které by do něj jinak nespadaly.

Zúžení společného jmění manželů

Zúžením společného jmění manželů se naopak některé majetky ze SJM vyřazují. Nejčastěji se jedná o vyloučení v budoucnu nabytích nemovitostí.

Předmanželská smlouva a její výhody a nevýhody. Vyplatí se?

Proč předmanželskou smlouvu uzavřít

Uvedeme si příklad citovaný z webu České notářské komory:

„Snoubenci navštívili notáře s požadavkem, aby si předmanželskou smlouvou mohli stanovit režim oddělených jmění, a tedy prakticky vyloučit vznik společného jmění manželů. Snoubenka má dobrou práci s vysokým výdělkem, snoubenec je začínající podnikatel, který často vstupuje do rizikových obchodních vztahů. Proto se dohodli, že každý z nich bude nabývat výlučně majetek a odpovídat za své závazky. V jejich případě předmanželská smlouva ochrání zejména snoubenku a její příjmy, o které by mohla při neúspěšném podnikání budoucího manžela přijít. Uzavření smlouvy však manželům nebrání v tom, aby majetek nabyli do podílového spoluvlastnictví, u něhož si musí stanovit podíly, v nichž majetek nabydou.“

Jak předmanželskou smlouvu uzavřít

Předmanželská smlouva musí být vždy uzavřena za přítomnosti notáře. Notář vám navíc pomůže se správnou formulací smlouvy a vysvětlí Vám důsledky jejího uzavření. Projde s vámi společně možné varianty a doporučí vhodné řešení.

Zápis na Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu

Po svatbě je vhodné smlouvu zapsat na Seznam smluv o manželském majetkovém režimu. Není to povinné, ale výhodné. Tento seznam je totiž veřejný a nebudete pak při každé žádosti o půjčku (nebo nedej bože exekuci) muset smlouvu předkládat (dokazovat její existenci).

Pro zapsání na seznam je třeba notáři předložit oddací list.

Předmanželská smlouva a její výhody a nevýhody. Vyplatí se?

Cena předmanželské smlouvy

Cena předmanželské smlouvy vyjde u notáře okolo 3000 Kč bez DPH, pokud jde o smlouvu, která neřeší konkrétní majetek, ale jen majetkový režim. U konkrétního majetku zapsaného ve smlouvě se cena smlouvy stanovuje procentem z odhadní ceny majetku. Zápis na seznam listin stojí kolem 400 Kč bez DPH.

Vzor předmanželské smlouvy ke stažení

Vzor předmanželské smlouvy, který si můžete stáhnout zde, připravil advokát. Mgr. Adam Tošovský. Jde o verzi smlouvy, která zužuje společné jmění manželů.

Co v předmanželské smlouvě nelze dohodnout

V předmanželské smlouvě si nemůžete dohodnout, komu by v případě rozvodu připadly děti nebo stanovit výši výživného. Ve smlouvě nelze ujednat ani typickou zápletku amerických filmů – tedy vypořádání majetku v případě nevěry jednoho z manželů (aneb, podvedeš mě a já dostanu tvé peníze). Takto to opravdu nefunguje.

V případě dalších dotazů o předmanželské smlouvě se obracejte na advokáty a notáře.

Další svatební inspirace:

Ušetři si nervy, čas i peníze při přípravě svatby:

Předmanželská smlouva a její výhody a nevýhody. Vyplatí se?

Svatba bez starostí – svatební balíček

  • Tipy a rady, jak na svatbě ušetřit.
  • Jak se zbytečně nestresovat a vše si užít.
  • Rady bývalých nevěst, co by udělaly jinak.
  • Jak si snadno vytvořit tiskoviny na míru.
  • Jaké hry a program na svatbu zařadit.
  • A spoustu dalšího …

Uložte článek – předmanželská smlouva na později:

předmanželská smlouva

Proč předmanželskou smlouvu uzavřít

Co si lze v předmanželské smlouvě domluvit?

Líbil se vám článek – předmanželská smlouva? Sdílejte ho svým kamarádům: